Menu

Dane kontaktowe

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Iwowem

Iwowe 140
08-412 Borowie
tel. (25) 6854176
e-mail:  spiwowe@poczta.onet.pl

Z kart historii

Historia szkoły

 Iwowe istnieje od XIV wieku. Początkowo wchodziło w skład starostwa latowickiego. Dzieje wsi splatają się z wydarzeniami naszego kraju, czyli są to lata wojen szwedzkich, gdy wieś została zniszczona, czy powstanie styczniowe; wówczas kierowani uczuciami patriotycznymi mieszkańcy Iwowego brali czynny udział walcząc w oddziałach ks. S. Brzóski, por. p. Ługowskiego i M.Borelowskiego.
      W czasie okupacji teren gminy Iwowe zawsze był obszarem aktywnej działalności organizacji Armii Krajowej obwodu „Mewa” w Mińsku Mazowieckim. W lutym 1944 roku okupanci aresztowali ponad 60 osób związanych Z podziemiem. Następnie hitlerowcy wywieźli pojmanych do Latowicza, gdzie przetrzymywano ich w budynku szkoły, w którym znajdował się posterunek żandarmerii. Oddział AK, wśród nich żołnierze pochodzący z Iwowego, postanowiły uwolnić kolegów. Niestety, próba ta zakończyła się niepowodzeniem. Okupanci zaczęli operację likwidacji podziemia w okolicach Iwowego. Pojmali i bestialsko zamordowali sześć osób. Największe ofiary w walce Z okupantem poniosła rodzina Kosutów, która straciła ojca i trzech synów. Wydarzenia z 1944 roku upamiętnia tablica epitafijna umieszczona w budynku szkoły i odsłonięta w 1996 roku

    Istotną rolę w życiu wioski odgrywała szkoła. Korzeniami sięga XIX wieku. Powstała równolegle z powstaniem gminy w tej miejscowości. Najpierw teren ten należał do powiatu mińskiego, a obecnie do garwolińskiego. Przed wojną lekcje odbywały się w drewnianym budynku w centralnej części wsi.

W okresie okupacji niemieckie nauczanie zostało zawieszone. Po wyzwoleniu władze przeznaczyli na szkołę dworek miejscowego dziedzica Ostaszewskiego. Staraniem Iwowian powstała tu murowana „tysiąclatka”. Szkoła świeciła tryumfem- była ośmioklasową, a uczyło się tu ponad 100 uczniów rocznie. Obecnie szkołą jest sześcioklasowa z niewielką liczbą uczniów.

Iwowe utraciło status wsi gminnej w wyniku reformy administracyjnej w 1972r. Zostało włączone do gminy Borowie w powiecie garwolińskim. Wieś jest aktywna społecznie. Od 1930 roku istnieje Ochotnicza Straż Pożarna niosąca ludności pomoc w czasie klęsk żywiołowych. Od lat50- tych działa aktywnie Koło Gospodyń Wiejskich. W ostatnich latach kobiety tworzą ludowy zespól „Iwowianki”. Reprezentują wieś na dożynkach gminnych, powiatowych, a nawet prezydenckich. Corocznie przygotowują piękne, dożynkowe wieńce zdobywające zaszczytne nagrody. Kultywują one tradycje regionu, przedstawiając ludowe obrzędy z okazji różnych świąt. Wieś Iwowe w której znajduje się nasza szkoła położona jest na Mazowszu w powiecie garwolińskim w gminie Borowie. Zajmuje powierzchnię 1234ha. Jest to wieś typowo rolnicza - na 153 gospodarstwa domowe, aż 114 to gospodarstwa rolne.

 

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem
Iwowe 140
08-412 Borowie

NIP: 826-18-71-382

[obiekt mapy] Lokalizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem